Digitaal Verlofboek

1.  Ga naar iNSite

2.  Ga naar Regelen / “Planning en Roosters”

3.  Ga naar “verlofboek”

4.  Download eerst het bestand om het vervolgens op uw eigen computer te openen