EZR

UZI-methode (universeel Zuinig rijden idee)


De UZI-methode is een methode, welke een NS machinist kan gebruiken, om zowel zuinig als punctueel te rijden.

Dit wordt ook wel EZR-rijden (energie-zuinig-rijden) genoemd.


Er is een methode voor de lange afstanden en een methode voor de korte afstanden.

Met beide methodes speelt het getal 6 een hoofdrol.


Bij de lange afstanden wordt de snelheid als uitgangspunt genomen.

Bij 140 km/h wordt de som 14-6=8 gemaakt. De machinist schakelt dan 8 minuten voor aankomst uit.


Bij de korte afstanden wordt de tijd als uitgangspunt genomen.

Bij een rijtijd van 5 minuten wordt de som 5+6=11 gemaakt. De machinist voert de snelheid dan op tot 110 km/h en laat dan de trein uitrollen.


Voor een machinist wordt de snelheid in de trein en langs de baan aangegeven door een getal gedeeld door 10.

Daarom wordt 140 km/h —> 14 en wordt 11 —> 110 km/h


Hier staat een snelheidsbord voor 60 km/h afgebeeld.


27 augustus 2012